Svedbro Smide | Tillverkning
0

Tillverkning

Samtliga kofotar som produceras vid Svedbro Smide är handsmidda och en kofot blir därmed så bra som dess smed. Den oförvanskade smidda kofoten är en garanti för smedens yrkesskicklighet och kofotens kvalitet. Alla ackord är borttagna och våra smeder kan därmed lägga mer tid på att smide en bra kofot, vilket resultera i att inget onödigt efterarbete behövs. Efterarbete som annars vanligtvis görs för att dölja brister i själva smidet. På Svedbro Smide får smideshantverket ta sin tid.

Smide och grovslipning

Ett speciallegerat fjäderstål värms till ca 1200C. Stålet har då en rödgul färg. Smeden hanterar snabbt och skickligt det varma, glödande stålet och valsar ut det till åttkantiga stänger. När stängerna är klara hettas stålet upp ännu en gång så att smeden kan smida fram klövutdraget samt mejseldelen, och stålet hängs sedan upp för avsvalning. När stålet har svalnat grovslipas klövutdraget och mejseldelen för att sedan ytterligare en gång hettas upp så att smeden kan bocka ut svanhalsen.

Smidespressen som används slår med ca 80 slag per minut, där varje slag har en presskraft på ca 180 ton. Smeden avslutar med att stämpla in Svedbro Smides signum under spikdraget på kofoten. Signumet förmedlar ett budskap om att kofoten är välgjord och därmed godkänd. Den godkända kofoten hängs sedan upp för avsvalning.

När stålet har svalnat grovslipas klövutdraget och mejseldelen för att sedan ytterligare en gång hettas upp så att smeden kan bocka ut svanhalsen.

Härdning

När kofoten är färdigsmidd härdas hela kofoten genom uppvärmning till ca 860° C och därefter snabbkylning i kallt vatten. Härdningen gör att stålet blir hårdare. Det är viktigt att hela kofoten härdas då det bland annat förstärker den fjädrande egenskapen. En fjädrande egenskap i kofoten ger en bättre hållfasthet. Förutom avkylning i vatten kan även olja eller bly användas som kylmedel. Svedbro Smide använder endast kylning i vatten, då det är det mest miljövänliga alternativet.

När kofoten har kylts av, sker även en kvalitetskontroll av kofoten för att se så att det inte uppkommit någon sprickbildning i stålet, och att smidet och härdningen har skett på ett korrekt sätt så att kofoten verkligen håller måttet.

Trumling

Efter härdning så trumlas kofoten, vilket tar bort smidesslagg som kan ha uppkommit på kofotens yta vid smidet och gör att ytan står emot rost bättre. Efter trumlingen kontrolleras stålets hårdhet så att det varken blir för hårt eller för mjukt.

Slipning

Det sista som sker är att kofotens klövutdrag och mejseldel slipas och poleras. Det är av stor vikt att mejseldelarna och klövutdraget är korrekt slipade. Kofotens båda ändar ska vara tunnslipade och ha breda, blankpolerade anläggningsytor för att komma in under brädor men samtidigt minimera skador på det underlag som utgör brytstöd. Spikutdraget ska ha en distinkt V-form med vinklar som ska ge en hög förmåga att dra ut spik av varierande storlek och huvudform. Avslutningsvis målas kofoten blå.

Kvalitetskontroll

Alla kofotar genomgår en kvalitetskontroll innan de lämnar fabriken för att vi ska vara helt säkra på att inga fel finns på kofoten. Samtliga Svedbro Smides kofotar har en garanti på 20 år.